Vastuullinen autoilu - Ajoneuvojen päästömittaukset menevät uusiksi – tätä tarkoittaa WLTP

Ajoneuvojen päästömittaukset menevät uusiksi – tätä tarkoittaa WLTP

Päivitetty: 16.08.2019

Ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen mittaustapa muuttuu. Uusi tapa WLTP on entistä tiukempi, mikä tarkoittaa sitä, että päästölukemat nousevat. Ensimmäisenä uuteen mittaustapaan siirtyivät henkilöautot, syyskuussa 2019 vuorossa ovat pakettiautot. Siirtymäaika on parhaillaan menossa, mutta vaikutukset esimerkiksi autoverotuksen lopulliseen muotoon ovat vielä epäselviä.

Sitä mukaa kun tietoisuus ilmastonmuutoksesta on lisääntynyt ja läpäissyt koko yhteiskunnan, on ryhdytty myös etsimään keinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Autoteollisuuskin on pyrkinyt määrätietoisesti vähentämään päästöjä YK:n ilmastosopimusta täydentävän Kioton pöytäkirjan allekirjoittamisesta eli 1990-luvulta lähtien. Myös kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö on tiukentunut huomattavasti.

Konkreettinen seuraus tiukentuneesta säännöstelystä on uusi, kansainvälinen autojen päästömittausmenetelmä WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Tämä korvaa vanhemman NEDC-testin (New European Drive Cycle), joka on suunniteltu jo 1980-luvulla. Sekä autot että ajo-olosuhteet ovat sittemmin muuttuneet monin tavoin, joten testi on vanhentunut.

WLTP on NEDC:tä tiukempi. Se kestää kauemmin, siinä tehdään enemmän äkillisiä kiihdytyksiä ja jarrutuksia ja siinä otetaan huomioon erilaiset varustelutasot ja -yhdistelmät, jotka vaikuttavat polttoaineen kulutukseen, painoon sekä vierintä- ja ilmanvastukseen. Toisin sanoen se tuottaa suurempia päästölukemia kuin vanha menetelmä.

Uuteen siirrytään askel kerrallaan

EU:n alueella uusi päästömittausmenetelmä tulee voimaan asteittain. Ensimmäinen askel on jo otettu: 2018 syyskuusta lähtien uutta mittaustapaa on sovellettu kaikkiin uusiin tyyppihyväksyttäviin henkilöautoihin eli kokonaan uusiin automalleihin ja vanhoihin malleihin, joihin on tehty tyyppiä muuttava muutos kuten uusi moottoriversio.

Siirtymäaikana arvot ilmoitetaan NEDC-järjestelmän mukaisina lukuina, mutta itse mittaukset tehdään WLTP:n menetelmällä ja muunnetaan takaisin vanhaan järjestelmään. Näin ollen mittaustulokset ovat aiempaa suurempia tismalleen samalla autolla.

Verovaikutukset epäselvät

Sekä yrityksiä että yksityisiä autonomistajia kiinnostava seikka on tietenkin se, miten WLTP-uudistus vaikuttaa autoverotukseen vai vaikuttaako se mitenkään. EU:n komissio on linjannut, että kokonaisveroasteen ei pitäisi nousta, mutta yksittäisten automallien verotus voi kuitenkin nousta tai laskea, vaikka keskimääräinen verotus pysyisikin samana. Joka tapauksessa veroasioita tarkastellaan vasta sitten, kun siirtymäaika on ohi ja WLTP-siirtymä tehty kokonaan.

Katso englanninkielinen video, jossa WLTP selitetään lyhyesti ja selkeästi!

Voisiko yrityksesi säästää autoilun nykyisistä kustannuksista?

Todennäköisesti. Oppaamme autoasioiden johtamiseen osoittaa ne toimintatavat ja uskomukset, joilla moni yritys maksaa autoilustaan liikaa. Lataa opas ja lue lisää.